Södra Värtan – Kv Amsterdam

Uppdrag Nyproduktion av bostäder
Plats Södra värtan, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Beställare Midroc / Abacus
År Detaljplaneunderlag, förslagshandling 2017-2018

 

Kvarteret Amsterdam ligger på mark som historiskt varit en livfull hamn med direkt access mot världens hamnstäder. De internationella influenserna får prägla kvarterets gård som utformas för att rymma generösa sociala mötesplatser med personligt innehåll och en blandning av möbler. Gårdens blandning av udda utvalda möbler och saker från omvärlden ger en personlig och avslappnad atmosfär.

Gårdens centrala del rymmer tre generösa sociala platser för samvaro i små och stora sällskap – Stranden, Långbordet och Loungen. Fält av planteringar med maritima växter och träd ramar in platserna och ger gården lummig grön karaktär. Bland gårdens växtmaterial återfinns också exotiska solitära växter från hela världen. 

Gårdens nivåskillnader mot omgivande gator tas upp med ramper och trappor. Planteringar med terrasserade murar och kantstöd i jordtoner ger gårdens gränder ett grönt och lummigt uttryck.

Ett kapillärt underjordiskt bevattningssystem används för att fördröja och återföra en stor del av dagvattnet till gårdens planteringsytor. Systemet består av en serie sammankopplade rör som placeras i själva växtbädden. 

I kvarterets öppningar mot omgivande gator föreslås gröna väggar som både fördröjer dagvatten, ökar den biologiska mångfalden och förbättrar lokalklimatet. 

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se