Rosendal inspiration

Uppdrag Nyproduktion flerbostadshus
Plats Rosendal, Uppsala
Beställare Rosendal fastigheter AB
År Projektering 2014. Färdigställt 2017

 

Inspiration Rosendal är ett unikt socialt flerbostadshusprojekt med 344 ungdomslägenheter i den nya stadsdelen Rosendal i Uppsala. Kvarterets triangulära byggnad rymmer många utvändiga sociala ytor som en löparbana, soltrappa och streetbasketplan på taket. Byggnaden rymmer också sociala invändiga mötesplatser som två caféer, food court med room service och samvaroytor i alla byggnadens tre hörn.

Den slutna gården har ett modernt vinklat formspråk och rymmer ett generöst gemensamt trädäck med utemöbler, lummiga planteringar och privata uteplatser som inramas av klippta häckar. Ytterligare en gemensam uteplats finns på plan två. Hela taket är utnyttjat för gemensamma samvaroytor med soldäck, streetbasketplan, sittrappa och en 150 m lång löparbana. Sedumtak gynnar den biologiska mångfalden och minskar belastningen på ledningsnätet. Projektet har en omsorg om detaljerna där byggnadens triangulära formspråk återfinns i räcken, handledare och markbeläggning. Byggnaden rymmer 344 lägenheter med loftboende och högt i tak, anpassat för ungdomar. De sociala samvaroytorna återfinns överallt i huset, på taket, i bottenvåningen och i anslutning till varje trapphus. 

Projektet fick Sveriges Arkitekters Bostadspriset 2018!

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se