Kv Knäckepilen och
Kv Mandelpilen

Uppdrag Nyproduktion av flerbostadshus
Plats Östra Salabacke, Uppsala
Beställare Åke Sundvall (Kv Knäckepilen), Jerntorget (Kv Mandelpilen)
År Projektering 2017-2018. Färdigställande 2019.
Fotograf Göran Ekeberg

Gestaltningsidén för bostadsgården bygger på att göra gården den till en helhet, att väva samman Kv Knäckepilen och Kv Mandelpilen – samtidigt som möjlighet för vistelse på gården finns på de båda delarna var och en för sig.

Gården byggs upp av två starkt formade planteringar som med sin kantighet letar sig fram genom gårdsrummet. Ett centralt stråk vidgar och sluter sig och formar platser för lek och vistelse. Sittbara trämurar följer gången på den västra sidan, medan stålkanter avgränsar den inre gården och dess ymniga planteringar på den östra. Trämurarna vinklar in från gången och knyter samman de båda entréerna tvärs över rummet. Entréerna accentueras i en plattsatt platsbildning som öppnar sig in mot gården.

Gårdens inre gröna rum byggs upp av de båda sidor i öst och väst, som spelar mot och med varandra. Den norra domineras av planteringar med större träd i låga marktäckare, möjliga att gå igenom och leka i. I söder breder mattor av blommande örter och långt gräs ut sig där lökväxter tittar upp på våren. I mattorna finns fruktgivande träd, lätt tillgängliga för de som vill plocka. Växtförslaget präglas av enkelhet, men i en samlad plantering söder om pergolan är uttrycket mer ymnigt. Här, i en prunkande perennrabatt, samsas kryddväxter och fjärilsgynnande arter. Möjlighet till odling finns i lådor i anslutning till pergolan.

Flyttbara möbler gör gården flexibel och mer levande. Enkla stålmöbler, med sitsar i trä eller stål, kombineras ihop med robusta långbord i trä. Färgsättning får olika fabrikat att smälta samman till en helhet. Gårdens två lekplatser har olika inriktning – den ena är en sandlek med bakbord för de minsta, den lite större har utrustning för mer fart och rörelse såsom gunga, studsmatta eller hängmatta. Inne bland träden bakom pergolan finns en spännande lekmiljö med slingrande gångar bland marktäckarna och upplysta lekhus i trä.

Gårdens uppbyggnad domineras av det varma materialet i trämurarna, de råa stålkanterna, de mjuka ytorna av stenmjöl (både bundet och obundet) och entréplatsernas plattbeläggning, som hämtar sitt mönster från fasadernas olika rektangulära former.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se