Kvarteret Svarven

Uppdrag: Nyproduktion av flerbostadshus
Plats: Häggvik, Sollentuna
Beställare: Besqab
År: 2023
Illustration: Karavan
Foton: Katarina Löfgren

 

Bostadsgårdens utformning tar sin inspiration från den omkringliggande natur- och skogsmiljön. Befintlig natur har bevararat och sömlöst integrerats i utformningen. Här finns flera skyddsvärda träd och den blockrika naturmarken utgör en naturlig del av den nya gården.

Gården är delvis uppbyggd på bjälklag och höjdskillnaderna fångas upp av en trappa i söderläge. Här finns också ett orangeri/växthus med långbord och grill. Flyttbara trädgårdsmöbler gör det lätt att samlas och umgås med grannar och vänner.

I södra kanten av gården bevaras ett antal stora block tillsammans med högresta björkar. Intill skogsdungen i skuggan av träden finns lek för de yngre barnen samt plats att sitta. Materialen är naturliga med gungdjur av trä och sandlåda av ekslipers. En stig leder vidare genom naturmarken mot skogen.

Skogskaraktären är en viktig del i gestaltningen och vegetation bevaras, återskapas och kompletteras mot den intilliggande naturen. Växtmaterialet inom gården har tagit inspiration från omgivningen, så väl som en klassisk trädgårdsmiljö. Tallar, björk, hägg och träjon kombineras med bland annat syrener, näva och funkia. Befintligt fältskikt har återplanterats på gården mot naturmarken.

Öppna dagvattenrännor av smågatsten samlar upp dagvatten och leder in i planteringarna för fördröjning.

Karavans uppdrag har omfattat ett långt engagemang från arbete med detaljplan till framtagande av bygghandlingar. Projektets tidiga gestaltningsidéer kan tydligt upplevas i det färdiga slutresultatet där skogens närvaro utgör en viktig del av boendemiljön.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se